FANDOM


Horus – jeden z głównych bogów mitologii egipskiej, przedstawiane pod postacią sokoła, dysku słonecznego z sokolimi skrzydłami lub mężczyzny z głową sokoła. Według najstarszych koncepcji teologicznych, Horus był bogiem nieba i światła, a jego oczami były Słońce i Księżyc. Następnie bóstwo opiekuńcze Dolnego Egiptu i władzy królewskiej, w końcu jedyny syn Ozyrysa i Izydy. Antagonizm Horusa i Seta uosabiał sprzeczności tkwiące w naturze i walkę o hegemonię między Dolnym i Górnym Egiptem. Horus występował pod różnymi imionami i postaciami. Głównym ośrodek jego kultu znajdował się w Edfu (Idfu). W czasach hellenistycznych identyfikowany z Apollinem.